VS Code snippets quiz

Varför skulle man vilja använda projektscopade regler?
För att smidigt kunna dela och versionshantera dem
När kommer man till tabbstopp $0?
Sist om man har andra tabstop, t.ex. $1, $2, eller först om man bara har $0
Hur gör man om man vill skriva samma text på flera ställen?
använder samma tabbstopp flera gånger
Vad är kortkommandot för command palette?
ctrl-shift-p
Hur gör jag för att se tillgängliga snippets för ett språk?
insert snippet i command palette
Hjälp, variabeln utvärderas inte utan hänger ihop med efterföljande text, vad skall jag göra?
sätt variabelnamnet i måsvingar, ${variabelnamn}
Hur lägger jag till en ny snippet?
Sök efter ''preferences: configure user snippets'' i command palette och välj sen typ av snippet