Vad är en agil coach? Begreppet har växt fram under det senaste decenniet och kommit att stå för personer som med klokskap, bred erfarenhet, insikter om människor och organisationers beteenden samt en verktygslåda av tekniker kan hjälpa team och organisationer att utvecklas mot moderna och flexibla arbetssätt.

Kontakta oss om agila coacher!

Organisationer som utvecklar system och programvara är idag ofta utsatta för hård press från marknad, konkurrenter och en förväntan att göra underverk. Inte sällan uppstå en oavsiktlig avgrund mellan de som gör arbetet och de som skapar affärer. En agil coach kan hjälpa din organisation att överbrygga denna avgrund genom enkla åtgärder som bygger samsyn och insikter om möjligheterna inom de faktiska begränsningarna.

Team i sådana organisationer upplever sig ofta som offer för en situation de inte rår på. Moderna ramverk, metoder och tekniker är skapade för att skapa effektiv arbetsro i teamen samtidigt som en nyttig prognostiserbarhet uppstår genom samarbete. Team som verkligen samverkar löser svårare problem, skapar bättre lösningar, har mer energi och är snabbare än enskilda experterindivider. Det tar Responsives agila coacher fasta på när de utvecklar dina team.

Även individer behöver utvecklas på olika sätt. En bra agil coach har god kunskap om både arbetssätt, tekniker och människor. Det gör att en coach kan ses som en del av kompetensutvecklingen. Många tekniknära metoder, som testdriven utveckling, utforskande testning, förfining av produktbacklogg hjälper medarbetare att utveckla och bredda sin tekniska kompentens samtidigt som mindre låsta roller öppnar för att utveckla sig även på andra plan.

Responsives agila coacher har lång erfarenhet av coacha medarbetare, team, organisation, projekt och ledningar i olika typer och storlekar av organisationer.

Låt en agil coach från Responsive hjälpa dig att accelerera din utvecklingsorganisations utveckling!

Responsive Development Technologies AB

Responsive AB
Teknikringen 10
Linköping, 583 30
SWEDEN
Tel: +46 (0)13 219250
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.