7 år efter startandet av PI Programvaruindustrialisering AB är tiden mogen för ett namnbyte. Det 11 stavelser beskrivande, men långa, svenska namnet byts mot en kortare och mer internationellt gångbar etikett.

Namnbytet triggades också av det faktum att företaget inte längre bara hanterar själva programutvecklingsprocessen, utan hela organisationer. Programutvecklingsteknik är fortfarande vår kärnkompetens, och våra kunders, men för att dra affärsmässig nytta av de egenskaper som utveckling av programvara har, krävs att hela organisationen ändrar sig. Vi utnyttjar numera vår erfarenhet till att inte bara utveckla utvecklare, utan också affärs-, företags- och produktledningar och deras kontakter inom drift och tillverkning.

Speciellt lär vi nu företag som bygger produkter på programvara hur man drar affärsmässig nytta av de speciella egenskaper som sådan utveckling besitter.

Responsive Development Technologies AB

Responsive AB
Teknikringen 10
Linköping, 583 30
SWEDEN
Tel: +46 (0)13 219250
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.