Min erfarenhet av hur man brukar resonera kring organisationer, organisationsstrukturer och -byggande är att de ofta baseras på Tayloristiskt tänkande, hierarkier och bara tar hänsyn till en dimension. Det leder ofta till byråkrati, låsningar och otydligheter och står därmed i vägen för ett modernare sätt att tänka och arbeta. Vi borde ha kommit längre.

Frederic Laloux beskriver i sin bok "Re-inventing organizations" olika organisatoriska "mognadsgrader", vad som är deras grundläggande drivkraft och vad som är det markanta framsteget jämfört med tidigare steg. Lalouxs bok har fascinerat mig ända sedan jag kom i kontakt med den första gången. Peter Green gör en kort sammanfattning av delar av boken, speciellt ur perspektiv av "agilisering", i sin 10-minuters film, som definitivt är värd att se.

Laloux simple

I Lalouxs modell representeras varje nivå av en färg och beskrivs av ett antal typiska karaktäristika och några banbrytande idéer som skiljer den från den inre, tidigare, nivån. Laloux menar att dessa olika nivåer uppstått i olika faser av mänsklighetens utveckling. Vartefter vi människor mötte nya typer av utmaningar, som den dåvarande förhärskande modellen inte kunnat svara upp mot, uppstod nya sätt att organisera sig. Det betyder också att det finns situationer när en inre nivå är rätt organisation och att ingen av dom är bäst i någon absolut mening.

Den yttersta nivån i Lalouxs modell representeras av färgen "teal", dvs. blågrönt. Dessa organisationer skapas, drivs och vidareutvecklas baserat på värderingar och visioner från människorna i dom.

Det mest intressanta i modellen tycker jag är gränsen mellan den orangea och den gröna cirkeln, som också Peter Green pekar på. "Orangea organisationer" skulle man kunna kalla mekanistiska, organisationen ses som en maskin. Människorna i organisationen både betraktas och behandlas som kuggar i den maskinen och målet är ekonomisk vinst. Dessa organisationer styrs ofta via meritokrati, dvs. de "kunniga" styr. Det leder inte sällan till en hierarkisk, och ibland detaljerad, styrning där ledningen har mycket detaljkunskap om domänen. Genom att befordra de som är bäst på jobbet får man en situation där ledare inte gärna släpper ifrån sig "kontrollen", och inte heller nödvändigtvis är bra på att leda.

"Gröna organisationer" drivs av värderingar och målet är att tillfredsställa många olika intressenter, inte bara de primära såsom ägare och kunder utan även medarbetare och samhälle. Här kan krockar uppstå när en orange, mekanistisk, organisation inför eller rör sig mot agila arbetssätt. I den orangea organisationen ser man det enbart som en processoptimering och missar därmed den grundläggande förändringen av värderingar som det agila tankesättet är baserat på.

Vi måste vidga vårt synsätt på begreppet organisation från den klassiska hierarkin vi ser i organisationsschemana. Istället behöver vi tänka på vår organisation som något som beskriver och underlättar alla de sätt som vi människor behöver samverka. Vi behöver modeller som hjälper oss med allt detta.

s3 logo2020 80percentSociokrati 3.0 (förkortas ofta S3) är en modell för just en sådan mångfacetterad bild av organisationer. Den innehåller många beprövade mönster och har helt förändrat mitt sätt att tänka runt hur vi kan bygga organisationer. Genom att S3 är mönsterbaserat kan man välja olika punkter i organisationen att starta på och olika mönster att börja med. På så sätt får vi många möjligheter att stegvis förädla de organisationer vi arbetar i till platser där både människor och affärer frodas.

Jag har hållit ett par frukostseminarier på ämnet, och nästa frukostseminarium på Responsive kommer också att handla om S3. Om du är nyfiken på mina insikter och hur S3 kan hjälpa din organisation att frodas, anmäl dig gärna.

Om du vill läsa mer om S3 så finns nu en svensk version av handboken, som jag till största delen har översatt. Från Responsives hemsida kan du ladda ner den i PDF-format eller läsa webbversionen. Men S3:s officiella hemsida är förstås den primära källan.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du har funderingar kring S3, synpunkter eller kommentarer på översättningen, eller vill bygga om din organisation till en modern, agil, organisation.

Responsive Development Technologies AB

Responsive AB
Teknikringen 10
Linköping, 583 30
SWEDEN
Tel: +46 (0)13 219250
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.