Utvecklande organisationer kan vara olika följsamma och flexibla ("Agile") i sitt förhållningssätt till omvärldens ständigt förändrade förutsättningar. I organisationer som utvecklar programvara finns en viss inneboende flexibilitet eftersom det, relativt många andra verksamheter, är enkelt att ändra produkten. Utan rätt arbetssätt leder detta ofta till okontrollerade ändringar istället för smidighet. Så hur blir hela organisationen lika smidig? Och hur använder man detta för att minska ledtider, öka kvaliteten och organisationens totala effektivitet?

Image
You can't direct the wind, but you can always adjust your sails..

I programvara kan vi införa en funktion i taget, om vi vill. Och detta också på relativt kort tid. Denna flexibilitet kan vi utnyttja för att följa förändringar i vår förståelse av kundens behov och våra egna möjligheter.

Det väsentliga för att skapa denna smidighet är att inte klumpa ihop krav till en fix mängd, starta verksamheten (vanligtvis ett projekt) och efter en fastställd tid tro, eller kräva, att önskat resultat eller funktion har uppnåtts. I dagens dynamiska verklighet kommer många faktorer att påverka vår syn på vad som är viktigt i varje ögonblick. Det finns inget "Rätt Från Början". Dessutom kommer faktorer utanför vår kontroll, t.ex sjukdomar, konkurrenter, lagstiftning mm. att tvinga oss att ändra inriktning flera gånger under de flesta projekts livstid. Lösningen är att hantera våra krav som separata, mindre, enheter. På så vis kan vi kontinuerligt navigera, prioritera och planera utvecklingen med stor flexibilitet. Med väl avvägd prioritering kan vi då också garantera leverans av väsentlig funktionalitet på utsatt tid.

Det har sedan länge funnits tekniker för att med bibehållen kvalitet ständigt göra små förändringar i programvara. Det finns också projektmodeller som tar tillvara dessa egenskaper så att ett projekt alltid kan leverera optimal nytta, även under ständigt förändrade omständigheter. Detta är första nivån av anpassningsbar utveckling, och den är numera snarast att betrakta som ett nödvändigt villkor för överlevnad.

Men för att få riktig affärsnytta av detta krävs att produkt- och företagsledning också börjar använda detta synsätt. Det är inte alltid så lätt, för även om man har insett vinsterna och affärspotentialen, så finns många fenomen i vår omvärld som håller oss kvar i ett "Rätt Från Början"-tänk. Några sådan exempel är projekt-, utvecklings- och kontraktsmodeller som bygger på överlämningar mellan olika faser och kompetenser, lagen om offentlig upphandling, befästa arbetssätt och till en stor del också en lång tradition.

Vi på Responsive Development Technologies kan hjälpa dig att införa följsamhet på alla nivåer i din organisation så att resultatet inte bara blir bättre utveckling utan också högre kvalitet och bättre lönsamhet.

Responsive Development Technologies AB

Responsive AB
Teknikringen 10
Linköping, 583 30
SWEDEN
Tel: +46 (0)13 219250
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.