Våra frukostseminarier "€œAgile Linköping"€, är ofta fullbokade. Våren 2009 arrangerade Responsive Linköpings första agila konferens och det har nu blivit dags att upprepa detta. Minikonferensen "Agile Linköping" är till för dig som är intresserad av Scrum, XP, Agile, Lean, Testdriven utveckling, agil produkt- och projektplanering mm.

Missa inte Linköpings agila konferens!

 • Datum: Fredag den 21 maj 2010
 • Tid: 13.00-16.30, registrering frÃ¥n 12.30
 • Plats: Scandic Frimurarhotellet, Linköping
 • Pris: 400SEK/person
 • Anmälning: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Blixttal : Den första delen av konferensen består av korta sk. blixttal. Ett blixttal avhandlar ett specifikt ämne och är begränsat till 10 minuter. Blixttalen är nu klara!

 • Skala agilt - Hur kan anatomier hjälpa? Inga-Lill Holmkvist
  I stora system är det sällan ett enskilt team kan leverera en kundfeature utan det behövs bidrag från både flera team och flera bidrag från samma team för att bygga upp något "säljbart". Blixttalet kommer att visa hur man kan använda anatomier för att förstå beroenden, hantera dem och använda dem för planering och prioritering.
 • Varför kontinuerlig integration kommer först Björn Rasmusson
  När man vill införa ett agilt arbetssätt dyker frågan om man skall använda Scrum, XP, Lean eller något annat upp. Jag kommer att argumentera för att alldeles oavsett vad man väljer att svara på den frågan så kommer CI att vara ett moment som man vill få på plats tidigt. De olika agila metoderna har inte nödvändigtvis samma mål med att använda CI, men icke desto mindre har alla metoderna behov av det.
 • Kanban + GTD för produktägare Thomas Nilsson
  En av svårigheterna med att införa agila arbetssätt i större organisationer är rollen och metoderna kring det som Scrum kallar Produktägaren. Här finns inte så många etablerade tekniker. Blixttalet beskriver ett praktiskt sätt att hantera de många dimensionerna i detta arbete.
 • Om det fungerar - gör mer av det! Andreas Larsson
  Långtråkiga retrospektiv? Samma problem för 100:e gången, men kan fortfarande inte göra något åt det? Dags att fokusera på sånt som fungerar och se till att göra mer av det istället! Lyssna på hur man kan använda idéer från Appreciative Inquiry för att få produktiva och entusiasmerande retrospektiv.

Open Space : Andra delen av konferensen ägnas åt gruppdiskussioner i s.k. open space. Open Space är en konferensform där deltagarna själva bestämmer innehåll och schema. Vem som helst kan föreslå ett ämne. När ett antal ämnen är förslagna kan deltagarna välja vilken diskussion de vill delta i. Den deltagare som föreslagit ett ämne ser till att diskussionen startar. Övriga deltagare bidrar.

Agile Linköping är ett nätverk för företag och individer som är intresserade av att öka sin kunskap och utbyta erfarenheter av de värderingar, principer och tekniker som ingår Agile och Lean. Nätverket har som mål att sammanföra personer av olika kunskaps- och erfarenhetsnivåer för prestigelösa möten där alla kan bidra och alla kan lära. Nätverket är initierat och drivs av Responsive AB.

Responsive Development Technologies AB

Responsive AB
Teknikringen 10
Linköping, 583 30
SWEDEN
Tel: +46 (0)13 219250
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.