En överenskommelse är en överenskommen inriktning, process, förhållningssätt eller policy som skapats för att vägleda värdeflödet.

Samsyn om riktlinjer om varför, hur och när man ska agera, och vad som särskilt krävs, möjliggör ett effektivt samarbete.

Överenskommelser skapas som ett sätt att svara på organisatoriska drivkrafter, ska utvärderas regelbundet, och förädlas vid behov.

Övergripande ansvarighet för överenskommelser ligger hos de människor som ingår dom.

En överenskommelse kan innehålla delegering av särskilda ansvarsområden till personer eller grupper.