Be om hjälp

Ett enkelt protokoll för lärande, kunskapsdelning och byggande av kontakter, med respekt för människors medverkan.

Kollegial återkoppling

Bjud in en medlem i din organisation att ge dig konstruktiv återkoppling på din prestation i en roll eller i ett team, om ditt allmänna deltagande och bidrag, eller om något annat område som du vill utveckla.

Kollegial utvärdering

Stötta varandra i att lära och växa i de roller och team ni arbetar i.

Utvecklingsplan

En plan för hur man kan utveckla mer ändamålsenliga sätt att ansvara för ett område som man kommit överens om mellan delegator och delegat.