Kommunicera medvetet med och lär av andra utanför ditt eget system.

Personer, team och hela organisationer kan tillstå ömsesidigt beroende och därför medvetet bjuda in människor utanför deras eget system för att föra in kunskap, erfarenhet och inflytande för att hjälpa dom i beslutsfattande och stötta kollektivt lärande.

  • Externa experter kan erbjuda ett utifrån-perspektiv och bidra med kunskap, förståelse och kompetens.
  • Representanter för berörda parter kan bidra med information och ha inflytande över beslutsfattandet på sätt som gynnar övergripande målsättningar (se Involvera de som påverkas).