Svara på organisatoriska drivkrafter

Tydliggör organisatoriska drivkrafter (t.ex vad händer och vad behövs i relation till den organisatoriska drivkraften) och agera på lämpligt sätt.

Navigera via spänning

Var uppmärksam på spänningar som upplevs i organisationen, undersök deras orsak och vidarebefordra alla organisatoriska drivkrafter som upptäcks till personer som är ansvariga för den relevanta domänen.

Beskriv organisatoriska drivkrafter

Beskriv organisatoriska drivkrafter för att förstå, kommunicera och komma ihåg dem.

Samtyckesbeslut

En (faciliterad) grupprocess för beslutsfattande: välkomna invändningar, och överväg nyupptäckt information och kunskap för att ytterligare förädla förslag eller befintliga överenskommelser.

Pröva om argument är invändningar

Utnyttja er begränsade tid och resurser klokt genom att pröva om argument kvalificerar som invändningar och agera bara på de som gör det.

Lös invändningar

Använd den information som uppenbarats av en invändning för att hitta sätt att utveckla förslag, avtal och åtgärder till ett nivå som är tillräckligt bra.

Utvärdera och förädla överenskommelser

Förädla kontinuerligt existerande överenskommelser, och eliminera spill och slöseri.

Samskapa förslag

För samman människor så att de tillsammans kan skapa förslag som svar på organisatoriska drivkrafter: utnyttja kollektiv intelligens, bygg upp en känsla av ägandeskap och öka engagemang och ansvarighet.

Förslagsformulering

En (faciliterad) gruppprocess för att samskapa ett svar på en drivkraft.

Resonerande beslutsfattande

Engagera sig i en produktiv dialog genom att undersöka olika perspektiv och deltagarnas kunskaper för att nå samsyn om vad som betraktas som genomförbart, relevant, giltigt och empiriskt sant.

Rollutnämning

En (faciliterad) gruppprocess för att välja en person för en roll baserat på styrkan i argumenten.