Bjud in en medlem i din organisation att ge dig konstruktiv återkoppling på din prestation i en roll eller i ett team, om ditt allmänna deltagande och bidrag, eller om något annat område som du vill utveckla.

Innan du bjuder in, överväg vem som kan och är villig att ge den feedback du söker, och besluta om en lämplig varaktighet – 15 eller 30 minuter är oftast tillräckligt.

Schemalägg sessionen i förväg, så att din kollega kan förbereda sig för ditt möte, och schemalägg lite tid för dig själv efter sessionen för att bestämma hur du ska agera på den feedback du fått.

Klargör i inbjudan området du vill ha feedback på och förklara att du letar efter både uppskattningar och förbättringsförslag du kan agera på.

Under själva sessionen överväg att:

  • ta anteckningar för att säkerställa att du kan komma ihåg detaljerna
  • upprepa återkoppling som du får med dina egna ord för att kontrollera din förståelse av den
  • ställa förtydligande frågor för att förstå feedbacken bättre om den avsedda innebörden är oklar för dig

Undvik att diskutera eller bedöma den feedback du får och kom ihåg att tacka din kollega för att hen tagit sig tid att ge dig feedback.

Efter sessionen går du igenom dina anteckningar och bestämmer själv vad du ska göra med den feedback du fått. Det är ditt val om du vill dela ditt beslut med din kollega.