Var uppmärksam på spänningar som upplevs i organisationen, undersök deras orsak och vidarebefordra alla organisatoriska drivkrafter som upptäcks till personer som är ansvariga för den relevanta domänen.

En organisations utmaningar och möjligheter synliggörs genom att människor blir medvetna om orsakerna till de spänningar de upplever.

Notera: I detta sammanhang är en spänning en personlig upplevelse: ett symptom på dissonans mellan en persons uppfattning av en situation, och dennes förväntningar (eller preferenser).

För att upptäcka drivkrafter, undersök vad som triggar spänningen och försök att beskriva vad som händer och vad som behövs. Ibland avslöjar en sådan enkel undersökning missuppfattningar och spänningen försvinner.

När en drivkraft vidarebefordras till en annan domän är det ofta tillräckligt att kommunicera det som händer och varför det spelar roll (hur det påverkar organisationen). Låt de som ansvarar tänka på vad som behövs och vad man kan göra åt det.

Navigera via spänning, Beskriv organisatoriska drivkrafter, Svara på organisatoriska drivkrafter