Cirkel

En cirkel är ett självstyrande och halv-autonomt team av likvärdiga personer som samarbetar för att hantera en domän.

Roll

Delegera ansvar för en domän till enskilda personer.

Länkning

Möjliggör flöde av information och inflytande mellan två team.

Dubbellänkning

Möjliggör tvåvägsflöde av information och inflytande mellan två team.

Representant

En teammedlem utses till att delta i beslut kring den strukturella styrningen för ett annat team för att underlätta flödet av information och inflytande.

Öppet team

Avsiktligen skapa ansvar för en domän genom att bjuda in, snarare än genom att dela ut, och begära att de inbjudna bidrar när de kan.

Hjälpande team

Samlar ett team av likvärda människor med mandat att agera på en specifik uppsättning behov som definierats av en delegator.