Rundor

I ett gruppmöte, genom att cirkulera vem som har ordet ges alla möjlighet att tala i tur och ordning.

Facilitera möten

Att välja någon att facilitera mötet för att hjälpa gruppen att hålla fokus, hålla siktet på syftet med mötet och på rätt sätt utnyttja deltagarnas kreativitet och kunskap.

Förbered möten

Förbered möten i förväg för att göra dem mer ändamålsenliga.

Incheckning

Hjälper människor att bli medvetna om sig själva och andra, att fokusera, vara närvarande och engagera.

Utvärdera möten

Se till att det finns tid att lära i slutet av varje möte eller workshop.

Mötesvärd

Att välja någon som tar ansvar för förberedelser och uppföljning av möten, workshops eller andra arrangemang.

Facilitator för strukturell styrning

Välj någon att facilitera mötena för strukturell styrning.

Planeringslista för strukturell styrning

En planeringslista för strukturell styrning är en synlig, prioriterad lista över ärenden (drivkrafter) som är kopplade till att styra en domän och som kräver åtgärder.