Två principer för struktur: Främja autonomi – Samarbeta om beroenden