Avsiktligen skapa ansvar för en domän genom att bjuda in, snarare än genom att dela ut, och begära att de inbjudna bidrar när de kan.

Ett öppet team är en grupp människor som bjuds in att bidra till det arbete och den styrning som görs inom en domän när de kan.

Delegatorn för den öppna domänen skapar en inbjudan som förtydligar:

  • den primära drivkraften, huvudansvar och begränsningar för det öppna teamets domän
  • vem som är inbjuden att bidra (medlemmarna i det öppna teamet)
  • begränsningar avseende delegatorns deltagande i den öppna teamets strukturella styrning

Beroende på de begränsningar som delegatorn fastställt, kan de som bidrar antingen bara organisera och utföra arbete, eller även delta i beslut avseende den strukturella styrningen.

Delegatorn är ansvarig för att genomföra regelbundna utvärderingar för att stödja att arbetet och beslutsfattande i det öppna teamet har rätt effekter.

Öppet team