Bryt överenskommelser när det är tydligt att nyttan för organisationen av det är större än kostnaden för att först vänta på en förändring av överenskommelsen och tag ansvar för konsekvenserna.

Att bryta överenskommelser är ibland nödvändigt men kan betyda en kostnad för organisationen.

Agera ansvarigt genom att

  • rensa ut störningar
  • följa upp så snart som möjligt med de som påverkas
  • ändra överenskommelsen istället för att vid upprepade tillfällen tvingas bryta mot den.