Involvera de personer som påverkas när beslut fattas för att upprätthålla likvärdighet och ansvarighet och för att öka kunskapen som används vid beslutet.

För större grupper kan man

  • facilitera en process i flera steg och skapa mindre grupper som väljer delegater
  • använda ett online-verktyg för att genomföra en asynkron, tidsbegränsad process i flera steg.

Överväg att inkludera de som berörs även i att utvärdera och förädla beslut.