Skickligt deltagande

Förbind dig till att göra ditt bästa för att agera och interagera på ett sätt som främjar ett effektivt samarbete.

Anta De Sju Principerna

Rätta in samarbetsformerna i enlighet med De Sju Principerna.

Enas om värderingar

Utveckla medvetet kulturen i din organisation.

Involvera de som påverkas

Involvera de personer som påverkas när beslut fattas för att upprätthålla likvärdighet och ansvarighet och för att

öka kunskapen som används vid beslutet.

Bryta överenskommelser

Bryt överenskommelser när det är tydligt att nyttan för organisationen av det är större än kostnaden för att först vänta på en förändring av överenskommelsen och tag ansvar för konsekvenserna.

Transparent lönesättning

Skapa en rättvis löneformel och gör den synlig för alla.

Kontrakt för framgångsrikt samarbete

Främja framgångsrikt samarbete redan från början och skapa förtroende mellan parterna genom att skapa ömsesidigt fördelaktiga och juridiskt robusta kontrakt.

Stödjande roll

Tillämpa rollmönstret även på externa entreprenörer.

Stadgar

Säkerställ att S3:s principer och mönster reflekteras i stadgar efter behov så att rättslig integritet och organisationskultur skyddas.