S3 främjar en hypotesdriven strategi för beslutsfattande.

Alla överenskommelser eller beslut kan ses som ett experiment.

Livscykeln för en överenskommelse

Teckna ner överenskommelser

Anteckna detaljerna i de överenskommelser som görs, så att de kan återfinnas senare och göra det möjligt att utvärdera effekter och förädla överenskommelsen över tid.

Förtydliga avsett utfall

Var tydlig och uttryck den förväntade effekten av överenskommelser, aktiviteter, projekt och strategier.

Beskriv leverabler

Beskriv tydligt alla leverabler (konkreta utresultat) som förväntas från en överenskommelse för att underlätta en gemensam förståelse av förväntningarna.

Utvärderingskriterier

Utveckla väl definierade utvärderingskriterier för att kunna avgöra om en överenskommelse haft önskad effekt.

Loggbok

Upprätthåll ett sammanhängande och tillgängligt system som lagrar all information som krävs för samarbete.

Sekreterare

Välj en medlem av ditt team som särskilt ansvarig för att hålla all nedtecknad information som teamet behöver uppdaterad.