Välj någon att facilitera mötena för strukturell styrning.

En facilitator för strukturell styrning

Som facilitator för möten för strukturell styrning bör du överväga att lära dig om och använda följande mönster från S3 för att hantera den strukturella styrningen på ett effektivt sätt:

Facilitatorn för strukturell styrning är vanligtvis en medlem av teamet