Fördela makten att påverka, för att göra det möjligt för människor att bestämma och själva agera själva inom definierade begränsningar.

En delegator kan stödja delegater för att leverera värde genom att

  • tydligt definiera domäner för autonomi och ansvar
  • säkra att det finns möjligheter till lärande och utveckling
  • ge det stöd som behövs.

Justera begränsningar stegvis, med tanke på möjlighet, tillförlitlighet och utfall.

Decentralisera så mycket som möjligt, och behåll bara så mycket inflytande som nödvändigt.