Utnyttja er begränsade tid och resurser klokt genom att pröva om argument kvalificerar som invändningar och agera bara på de som gör det.

När någon tar upp en möjlig invändning (ett argument för att ändra något), kontrollera om argumentet avslöjar vilka oönskade konsekvenser som kommer – eller kan – uppstå om saker lämnas oförändrade, eller om det indikerar ett värdefullt sätt att förbättra hur man gör för att nå målsättningarna.

Utforska och förädla varje argument så som krävs för att identifiera eventuella missuppfattningar eller missförstånd, och för att eliminera aspekter av argumentet som endast bygger på antaganden, personliga preferenser eller åsikter. Om ni är överens om att det som återstår av argumentet kvalificerar sig som en invändning, gå då vidare med att lösa invändningen.

Att arbeta med argument

För att föra en produktiv dialog är det bra att förstå att alla argument består av en serie av anspråk: Varje argument innehåller en eller flera premisser, som förs fram som skäl för att acceptera en slutsats.

Vart och ett av argumentens premisser kan granskas individuellt, och när man gjort detta kan man sedan analysera om den slutsats som följer av dessa premisser är korrekt.

Det är en fördel om man kan presentera argumenten på ett sätt som gör premisserna och slutsatsen uppenbara, t.ex.

1 Första premissen
2 Andra premissen
– – – – – – – –
Därför: Slutsats

Facilitator: bjud in gruppen att lista premisserna och förklara slutsatsen, och fortsätt diskussionen därifrån.

Det kan vara bra att anteckna detta på ett blädderblock eller en digital whiteboard, eller till och med helt enkelt som text i en chatt.

När argumenten presenteras på det här viset kan gruppen fokusera frågorna på att förstå argumentet utifrån specifika påståenden och peka på de som de inte håller med om. Varje oenighet kan presenteras på samma sätt som ovan.

När man har kommit överens om en premiss, markera det som gjorts. Om dialogen skulle avslöja en dold premiss, lägg helt enkelt till den till listan. Om en premiss visar sig vara ogiltig, ta bort den från listan, t.ex. genom att stryka över den. Genom att anteckna och påvisa framsteg synligt på det här viset är det större chans att alla har samma förståelse för argumentets status.

När överenskommelse verkar utom räckhåll: Det kan ibland visa sig omöjligt att direkt lösa en oenighet om ett specifikt påstående i samband med en eventuell invändning, ofta för att gruppen saknar data, kunskap eller expertis. När det inträffar kan ett sätt att hantera den vara att omforma den eventuella invändningen så att den handlar om denna specifika osäkerhet. Om det ändrade argumentet kan kvalificerar som en invändning, kan det sen lösas genom att ändra förslaget med en extra utfästelse att fastställa fakta om det kontroversiella påståendet.

En process för att pröva om ett argument kvalificerar som invändning

Denna process för att pröva om argument kvalificerar som invändningar, är en variant av mönstret Resonerande beslutsfattande.

Steg 1: Presentera argumentet som framförs som en möjlig invändning.

Steg 2: Förstå argumentet.

Steg 3: Kontrollera på ett enkelt sätt om det finns någon oenighet med påståendet att argumentet kvalificerar sig som en invändning (man kan t.ex. visa med en uppsträckt hand). Skälen till meningsskiljaktigheterna presenteras först i nästa steg.

 • Om det inte finns någon oenighet kvalificerar argumentet som en invändning och ni kan fortsätta till Lös invändningen.
 • Annars ta en eventuell oenighet i taget, och:

Steg 4: Undersök resonemanget bakom oenigheten:

 • Om det visar sig att det ursprungliga argumentet är falskt (helt eller delvis) eller att det (trots att det låter bra) inte kvalificerar som en invändning, fortsätt med nästa steg.
 • Annars gå tillbaka till steg 3 för att kontrollera eventuella ytterligare meningsskiljaktigheter.

Steg 5: Integrera informationen som kom fram i föregående steg med det ursprungliga argumentet:

 • Om det fortfarande finns viss giltighet i det ursprungliga argumentet, förfina det och fortsätt sedan med steg 3 för att se om det finns någon oenighet kring det förfinade argumentet.
 • Om inte, är det visat att det ursprungliga argumentet inte är en invändning.,

En process för att pröva om ett argument kvalificerar som invändning

Nedan hittar du mer vägledning om hur varje steg kan göras. Precis som med alla mönster i S3 kan förstås ert sätt att pröva om argument kvalificerar som invändningar justeras för att passa ert sammanhang.

Steg 1 Presentera argumentet

Presentera argumentet som läggs fram som en möjlig invändning.

Facilitator frågar personen med den möjliga invändningen: Vänligen förklara ditt argument.

Steg 2 Förstå argumentet

Säkra att alla förstår förslaget.

Facilitator frågar alla: Någon som har några frågor för att förstå argumentet?

Alla: Om du inte förstår, eller du upplever att det behövs något förtydligande, passa på och ställ en förtydligande fråga. Personen som presenterar argumentet förklarar ytterligare, tills alla förstår.

Steg 3 Kontrollera om det finns oenighet kring argumentet

Deltagarna begrundar argumentet och indikerar sedan om de inte håller med om det.

Alla: reflektera för dig själv om du tror att argumentet som presenterats kvalificerar som en invändning eller inte.

Obs: Om en grupp inte har tidigare erfarenhet av processen, kan facilitatorn uttryckligen bjuda in alla att reflektera för sig själva: Tror du att detta argument kvalificerar som en invändning?

Facilitator frågar: Är det någon som, helt eller delvis, inte håller med om att detta argument är en invändning? I så fall, räck upp handen.

 • Om alla håller med om argumentet: argumentet kvalificerar som en invändning. Fortsätt till Lös invändningen.
 • Om någon inte håller med om argumentet: fortsätt till nästa steg.

Steg 4: Undersök resonemanget bakom meningsskiljaktigheten

Välj en av de personer som räckte upp handen och använda samma process för att pröva om argument kvalificerar sig som invändningar för att avgöra om deras skäl för att inte hålla med är giltiga eller inte:

4.1. Presentera orsaken till meningsskiljaktigheten: Facilitator bjuder in: Förklara varför du tycker att det ursprungliga argumentet är helt eller delvis felaktigt.

4.2. Förstå resonemangen bakom meningsskiljaktigheten: Facilitatorn bjuder in alla: Finns det några frågor för att förstå detta argument?

4.3. Kontrollera om det finns meningsskiljaktigheter kring meningsskiljaktigheten: Facilitator frågar: Är det någon som inte håller med om orsaken till denna meningsskiljaktighet, helt eller delvis?

 • Om ingen signalerar att de inte håller med: argumentet anses därmed vara giltigt. Gå till steg 5.
 • Om någon inte håller med: undersök resonemanget bakom meningsskiljaktigheten (se steg 4) tills du kommer till ett argument som alla håller med om. Ta sedan varje föregående argument i sin tur – kontrollera om det finns något kvar och/eller om det behöver ändras eller släppas (se steg 5 för riktlinjer för hur man gör detta) – tills du kommer tillbaka till den ursprungliga meningsskiljaktigheten.

Steg 5: Integrera informationen som kom fram i föregående steg med det ursprungliga argumentet

Facilitator frågar den person som presenterade det ursprungliga argumentet: “Återstår något av ditt argument?”

Den person som anförde det ursprungliga argumentet har möjlighet att förfina, omformulera eller omfokusera sitt argument, eller att släppa det helt, om det inte finns något kvar.

 • Om det fortfarande finns viss giltighet i det ursprungliga argumentet, förfina det och fortsätt sedan med steg 3 för att se om det finns någon oenighet kring det förfinade argumentet.
 • Om inte, är det visat att det ursprungliga argumentet inte är en invändning.,

Rekursiv tillämpning av att pröva argument och undersökning av meningsskiljaktigheter

Handledning för facilitatorn: Pröva om argument kvalificerar som invändningar