Säkerställ att S3:s principer och mönster reflekteras i stadgar efter behov så att **rättslig integritet** och **organisationskultur** skyddas.

Ta särskild hänsyn till

  • samtycke och likvärdighet i beslutsfattande
  • processen för utnämning till ledande roller
  • organisationsstruktur, värderingar och principer
  • inflytande från ägare eller aktieägare
  • hur vinster och kostnader skall fördelas.