Tydliggör och utveckla domäner

Tydliggör uttryckligen en domäns design och utvärdera och utveckla den sedan baserat på lärdomar för att underlätta för de som är ansvariga för domänen att hantera den så effektivt som möjligt.

Delegera inflytande

Fördela makten att påverka, för att göra det möjligt för människor att bestämma och själva agera själva inom definierade begränsningar.

Förtydliga och utveckla strategi

En strategi är ett angreppssätt på hög nivå för hur människor skapar värde för att framgångsrikt kunna ansvara för en domän.

Ensa flödet

För att stödja ett kontinuerligt värdeflöde, flytta beslutsfattandet nära där värdet skapas, och anpassa informationsflödet efter det.

Skapa ett flödebaserat system för organisatorisk förändring

Skapa en miljö som inbjuder och gör det möjligt för medlemmar i organisationen att driva förändring.

Kartläggning av drivkrafter

Ett workshopformat för större grupper att samskapa och organisera sig som svar på en komplex situation av betydande omfattning och skala.

Öppna system

Kommunicera medvetet med och lär av andra utanför ditt eget system.