Tydliggör organisatoriska drivkrafter (t.ex vad händer och vad behövs i relation till den organisatoriska drivkraften) och agera på lämpligt sätt.

Att svara på organisatoriska drivkrafter kan innebära:

  • direkta åtgärder
  • organisera hur arbete kommer att utföras
  • fatta beslut om strukturell styrning

Hur man beslutar att svara på en organisatorisk drivkraft bör alltid betraktas som ett experiment som ska utvärderas och förädlas över tid.

Möjliga svar på organisatoriska drivkrafter

Kvalificera drivkrafter som organisatoriska drivkrafter

En drivkraft är en persons eller grupps motiv till att agera på en specifik situation. En drivkraft anses vara en organisatorisk drivkraft om ett svar på den skulle hjälpa organisationen att generera värde, minska spill och slöseri eller undvika oönskade konsekvenser.

Ett enkelt sätt att avgöra om en drivkraft faller inom en organisations domän är genom att kontrollera:

Skulle det hjälpa organisationen om vi svarar på den här drivkraften? Eller leder det till oönskade konsekvenser om vi inte gör det?