En invändning är ett argument som rör ett förslag, beslut, en överenskommelse eller åtgärd och som visar på oavsiktliga konsekvenser som borde undvikas eller värdefulla förbättringar.

Man kan tänka på invändningar som ett enkelt verktyg för att nyttja distribuerad intelligens och förbättra beslutsfattandet.

Tänk på att undanhållna invändningar kan påverka personers, teams eller hela organisationens möjligheter att uppnå sina mål negativt.

Det är varje individs ansvar i en organisation att uttrycka sina potentiella invändningar mot förslag, beslut, befintliga överenskommelser eller aktiviteter.

De som ansvarar för en aktivitet eller en (föreslagen) överenskommelse, är ansvariga för att begrunda argument och ta itu med invändningar som gjorts, när det att bidrar till att uppnå organisationens mål.

När du utforskar potentiella invändningar, beakta:

  • varför den avsedda effekten inte skulle uppnås (fullständigt): verkan
  • varför det skulle vara slösaktigt att fortsätta som föreslagits (eller tidigare överenskommits): ansträngning
  • negativa konsekvenser som något skulle kunna ha någon annanstans (i samma domän, i den vidare organisationen, eller bortom): biverkningar

Den information som kommer fram vid invändningar kan användas för att förbättra:

  • pågående och planerade åtgärder
  • hur människor verkställer beslut
  • befintliga överenskommelser
  • förslag
  • delad förståelse för drivkrafter

Skapa en kultur där människor känner sig bekväma att visa på potentiella invändningar när som helst, så att de utan oro kan fatta beslut som är tillräckligt bra för tillfället och tillräckligt säkra för att prova. Detta uppmuntrar till att utveckla en vana att prova i stället för att försöka förutse och redogöra för alla möjligheter i förväg.

Utnyttja en mångfald av perspektiv och var öppen för att utmana ditt eget, för att upptäcka när och vad som kan förändras, dra fördel av snabbare cykler, genomföra experiment och lära av resultaten på vägen.

Oro

Inte alla argument som framförs är invändningar, men de kan avslöja farhågor.

En oro är ett antagande som inte kan backas upp av resonemang eller tillräckligt med bevis för att bevisa dess relevans eller giltighet.

Oro kan visa på sätt att vidareutveckla överenskommelser, som t.ex. att göra ändringar i en överenskommelse som minskar oron, lägga till vissa utvärderingskriterier, eller justera utvärderingsfrekvensen. Ta upp oron om du tycker att det kan vara värdefullt att resonera om den.

Att avgöra om ett argument är en invändning eller oro är ibland beroende av sammanhanget.

Om du är osäker på om du har en invändning eller en oro, var proaktiv och fråga andra för att se vad de anser. (Se också Pröva om argument är invändningar).